2021 driver championship

after 5 of 14 races


 1. Seita Nonaka (TGR-DC) / 115
 2. Rin Arakawa (TGR-DC) / 68
 3. Iori Kimura (Honda Formula Dream) / 59
 4. Kakunoshin Ohta (Honda Formula Dream) / 55
 5. Reimei Ito (OTG) / 50
 6. Eijirou Shimizu (TGR-DC) / 46
 7. Syun Koide (Honda Formula Dream) / 38
 8. Jiei Okuzumi (TGR-DC) / 32
 9. Sota Ogawa (Skill Speed) / 24
 10. Yugo Iwasawa (Bionic Jack) / 9
 11. Seiya Motojima (Saccess) / 6
 12. Ryosuke Matsuzawa (Helm) / 2
 13. Daiki Fujiwara (KRac) / 1
 14. Teppei Tsuruta (ATEAM Buzz) / 0
 15. Daiki Okamoto  (Bionic Jack) / 0
 16. Haruyuki Takahashi (Media Do Kageyama) / 0
 17. Shunsuke Hanawa (C.S:I-Reon Kids) / 0
 18. Gento Miyashita (Saccess) / 0
 19. "Hirobon" (Rn-sports) / 0
 20. "Dragon" (Zap Speed) / 0
 21. Max Salo (ATEAM Buzz) / 0
 22. Wataru Yoshimura (Media Do Kageyama) / 0
 23. Makio Saito (Akiland) / 0
 24. Yuichi Sasaki (DayDream) / 0
 25. Yasushi Ide (Saccess) / 0
 26. Yoshitsugu Kondo (Rn-sports) / 0
 27. Makoto Hotta (Akiland) / 0
 28. Hachiro Osaka (Zap Speed) / 0
 29. Masayoshi Oyama (Akiland) / 0
 30. "Yugo" (N-SPEED) / 0
 31. Katsunori Keihara (ATEAM Buzz) / 0

2021 team championship

after 5 of 14 races


 1. TGR- DC Racing School / 115
 2. Honda Formula Dream Prject / 82
 3. OTG Motor Sports / 50
 4. Skill Speed / 24
 5. Bionic Jack Racing / 9
 6. Saccess Racing / 6
 7. Helm Motorsports / 2
 8. KRac Motorsports / 1