2021 driver championship

after 17 of 17 races


 1. Teppei Natori (B-Max Racing) / 109
 2. Giuliano Alesi (TOM'S) / 103
 3. Ren Sato (ALL) / 92
 4. Atsushi Miyake (Rn-Sports) / 57
 5. Hibiki Taira (TOM'S) / 41.5
 6. Shunsuke Kohno (RS Fine) / 29.5
 7. Seita Nonaka (TOM'S) / 24
 8. Kazuto Kotaka (TOM'S) / 14
 9. Seiya Jin (ALBIREX) / 8
 10. Nobuhiro Imada (B-Max Eng.) / 1
 11. Lucca Allen (ALBIREX) / 1
 12. Miki Koyama (B-Max Eng.) / 0
 13. Tsubasa Iriyama (ALBIREX) / 0
 14. "DRAGON" (B-Max Eng.) / 0
 15. "Syuji" (B-Max Eng.) / 0
 16. Masayuki Ueda (Rn-Sports) / 0
 17. Takashi Hata (B-Max Eng.) / 0

2021 team championship

after 17 of 17 races


 1. TOM'S / 102
 2. B-Max Racing Team / 98
 3. ALL Racing / 84
 4. Looney Sports/Rn-sports / 56
 5. RS Fine / 29.5
 6. ALBIREX Racing / 6
 7. B-Max Engineering / 1