2021 driver championship

after 14 of 17 races


 1. Teppei Natori (B-Max Racing) / 105
 2. Giuliano Alesi (TOM'S) / 85
 3. Ren Sato (Toda) / 72
 4. Atsushi Miyake (Rn-Sports) / 46.5
 5. Hibiki Taira (TOM'S) / 35.5
 6. Seita Nonaka (TOM'S) / 24
 7. Shunsuke Kohno (RS Fine) / 23.5
 8. Seiya Jin (ALBIREX) / 6
 9. Nobuhiro Imada (B-Max Eng.) / 1
 10. Lucca Allen (ALBIREX) / 1
 11. Miki Koyama (B-Max Eng.) / 0
 12. Tsubasa Iriyama (ALBIREX) / 0
 13. "DRAGON" (B-Max Eng.) / 0
 14. "Syuji" (B-Max Eng.) / 0
 15. Masayuki Ueda (Rn-Sports) / 0
 16. Takashi Hata (B-Max Eng.) / 0

2021 team championship

after 14 of 17 races


 1. B-Max Racing Team / 96
 2. TOM'S / 88.5
 3. Toda Racing / 64
 4. ルーニースポーツ / 45.5
 5. RS Fine / 23.5
 6. ALBIREX Racing / 6
 7. B-Max Engineering / 1