2021 driver championship

after 11 of 17 races


 1. Teppei Natori (B-Max Racing) / 95
 2. Giuliano Alesi (TOM'S) / 66
 3. Atsushi Miyake (Rn-Sports) / 38.5
 4. Ren Sato (Toda) / 37
 5. Hibiki Taira (TOM'S) / 35.5
 6. Seita Nonaka (TOM'S) / 16.5
 7. Shunsuke Kohno (RS Fine) / 15
 8. Seiya Jin (ALBIREX) / 5
 9. Nobuhiro Imada (B-Max Eng.) / 1
 10. Lucca Allen (ALBIREX) / 1
 11. Miki Koyama (B-Max Eng.) / 0
 12. Tsubasa Iriyama (ALBIREX) / 0
 13. "DRAGON" (B-Max Eng.) / 0
 14. "Syuji" (B-Max Eng.) / 0
 15. Masayuki Ueda (Rn-Sports) / 0
 16. Takashi Hata (B-Max Eng.) / 0

2021 team championship

after 11 of 17 races


 1. TOM'S / 156
 2. B-Max Racing Team / 122
 3. Toda Racing / 55
 4. RS Fine / 38
 5. ALBIREX Racing / 16
 6. B-Max Engineering / 10